Historia firmy

W roku 1996 pięciu detalistów z województwa pomorskiego powołało do życia Grupę Zakupową. W jej skład weszły następujące placówki:

1. Sklep Wielobranżowy Marek Theus – mieszczący się w Gdańsku przy ulicy Bajki 8 A;
2. Sklep Ogólnospożywczy Jacek Theus – mieszczący się w Gdańsku przy ulicy Bitwy Oliwskiej 21;
3. Supersam PORTWIEC S.C. Andrzej Sękowski – mieszczący się w Gdańsku przy ulicy Wyzwolenia 3;
4. Sklep Wielobranżowy Ewa i Sylwester Jurewicz – mieszczący się w Gdańsku przy ulicy Orzeszkowej;
5. Supersam BOSMAN S.C. Ryszard Kulesza i Spółka – mieszczący się w Gdańsku przy ulicy Dragana 23.

Podmioty wchodzące w skład Grupy Zakupowej pozostawały jednostkami niezależnymi, a główną ideą tej integracji było skupienie wysiłków w sferze zakupów – wspólnego zaopatrywania towarowego.

W marcu 1997 roku na bazie pięciu sklepów utworzono stowarzyszenie „Kupcy 34”, któremu przewodniczył Marek Theus. W jego skład weszło kolejnych 10 sklepów. Intensywny przyrost liczby członków stowarzyszenia oraz brak organu, którego zadaniem byłoby koordynowanie, nadzorowanie i reprezentowanie kupców wobec dostawców i władz lokalnych, wpłynął na decyzję o powołaniu 11 grudnia 1997 roku spółki RABAT POMORZE S.A. W jej skład weszło 42 akcjonariuszy, uczestników „Sieci 34”, zaś Prezesem Zarządu został Marek Theus. Celem statutowym Spółki stała się działalność zmierzająca do rozwoju i unowocześnienia struktury handlowej „Sieć 34”.

Początkowo korzystano z wynajmowanych powierzchni magazynowych, jednak dynamicznie rozwijająca się firma zaczęła odczuwać brak własnego Centrum Dystrybucji. Dlatego też powstała koncepcja stworzenia własnego zaplecza logistycznego dla sklepów zrzeszonych w „Sieci 34”. W listopadzie 2001 roku oddano do użytku powierzchnię magazynową Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim wraz z zapleczem administracyjno-biurowo-socjalnym. Nowoczesne Centrum Dystrybucyjne zaczęło obsługiwać również sklepy niezrzeszone, rozszerzając swoją działalność również na podhurty oraz punkty gastronomiczne.

Imponujący przyrost sklepów zrzeszonych w „Sieci 34”, jak również umacnianie pozycji firmy na rynku detalicznym i hurtowym spowodowały rozszerzanie działalności na pozostałe obszary Polski. I tak sukcesywnie powstały kolejne terenowe oddziały „Sieci 34”:

- w maju 2000 roku powstaje pierwszy terenowy oddział „Sieci 34” w Łodzi, skupiający początkowo 50 sklepów;
- w 2002 roku utworzono oddziały terenowe w Płocku, Pile, Toruniu, Opocznie, Częstochowie i Kaliszu;
- w 2003 roku – w Poznaniu, Warszawie, Człuchowie;
- w 2004 roku – w Giżycku;
- a w 2007 roku – w Szczecinie, Kościanie i Gorlicach.

Obecnie Rabat Pomorze S.A. posiada 12 oddziałów „Sieci 34” w całej Polsce, których biura regionalne znajdują się w miejscowościach: Człuchów, Łódź, Toruń, Piła, Poznań, Giżycko, Warszawa, Opoczno, Kielce, Częstochowa, Kalisz.

Przez ostatnie lata działalności, firma skupiła swoją uwagę na możliwości zastosowania nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem.
Wprowadzano m.in.:

- możliwość zawierania umów na zasadach tzw. „twardej franszyzy”,
- możliwość składania zamówień przez Internet (eRabat),
- wykorzystywanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, m.in. palmtopy, platforma EDI między sklepami a firmą RABAT POMORZE S.A.,
- wdrażanie najnowszych strategii logistycznych ECR (Efficient Consumer Response), Just in Time, SCM (Supply Chain Management), zagadnień związanych z usprawnieniem procesów,
- zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w/g norm: ISO 9001:2000 i ISO 22000:2005, co zostało potwierdzone certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności.

//

Language menu


go up